Thông báo

08/12/2020
Thong bao Tesla

Hướng dẫn:
-Tài khoản giáo viên học sinh đã được tạo, đề nghị sử dụng chức năng forgot password để xác thực mật khẩu qua email.

Trường Quốc tế TESLA

Campus Hoang Hoa Tham : 171B Hoang Hoa Tham, Tan Binh District, HCMC
Hotline: +84 98 494 8080
Campus Golden Mansion : 119 Pho Quang, Phu Nhuan District, HCMC
Hotline: +84 98 994 8080
t. +84 28 7307 9889
e. admission@tesla.edu.vn
f. fb.com/truongsongnguquocteTESLA
w. tesla.edu.vn I tesla.org.vn